* ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับค่าสมัครได้ ตามรายละเอียดที่อยู่ด้านล่าง

* สอบถามเรื่องการลงทะเบียนและการชำระเงิน ติดต่อ 0846-300-600 หรือ facebook.com/shopdexclub