พรีออเดอร์

ปิดรับออเดอร์ สิงหาคม 2018 / สินค้าวางจำหน่าย มกราคม 2019

5,100 BAHT
6000 BAHT
พรีออเดอร์

Main product content
 · Main body
 · Replacement wrist 2 each type  · Silver
 Lizard × 2
· Silver Wolf Sword Joint Connection
 
Main product materials : ABS, PVC

Product size  
Total Height: Approximately 150 mm