ครบครัวยามาดะ ที่รับเลี้ยงเจ้าจี้มา ได้ตัดสินใจติดต่อให้คนรู้จักที่ฮอกไกโดมารับจี้ไปเลี้ยง

แต่โยเฮที่เป็นลูกชายนั้นไม่เห็นด้วย สุดท้ายแล้วคุณพ่อกับคุณแม่จึงตัดสินใจที่จะย้ายบ้านไป

อยู่ที่บ้านใหม่ที่อนุญาตให้เลี้ยงสัตรว์เลี้ยงได้

  • Comedy , Slice of Life
  • NTSC