มีสินค้า

นิตยสาร

127 BAHT
149 BAHT
add to cart

Monthly Hobby JAPAN Magazine, Thailand edition

นิตยสารของวงการของเล่นอันดับ 1 จากประเทศญี่ปุน ฉบับภาษาไทย

เต็มไปด้วยเนื้อหา เทคนิคด้านการต่อโมเดล กันดั้ม และของสะสมอื่นๆ