แผ่นรองเม้าส์น้องถั่ว มาเมชิบะลาย ถั่วดำ (Black Bean)