แผ่นรองเม้าส์น้องถั่ว มาเมชิบะลายพริกแดง (Chili Bean)