แผ่นรองเม้าส์น้องถั่ว มาเมชิบะลายเสือ (Tiger Bean)