พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 22 กรกฎาคม 2561

640 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์

Size: (approx) 68 mm in length × 78 mm in width