พรีออเดอร์

สินค้าวางจำหน่าย เดือน 8/2018

650 BAHT
พรีออเดอร์

ชุดสามารถเปลี่ยนสีดได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ 

ความสูง 200mm