วิธีชำระค่าสินค้าและบริการ

 

ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี บริษัท ดรีม เอกซ์เพรส(เดกซ์) จำกัด
เลขที่ 0802577075 
บัญชีออมทรัพย์

 

 

 

 

 

 

Our team